Tata Cara Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin PNS

Tata cara penyampaian keputusan hukuman disiplin adalah sebagai berikut:

1. pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk dengan ketentuan jabatan dan pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS terhukum menyampaikan panggilan tertulis kepada PNS terhukum untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin;

2. pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan secara tertutup kepada PNS terhukum sesuai tanggal panggilan;

3. kewenangan pejabat yang berwenang menghukum menunjuk pejabat lain untuk menyampaikan keputusan hukuman disiplin, termasuk apabila tempat kedudukan pejabat yang berwenang menghukum dan tempat PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berjauhan;

4. penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan;

5. apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya;

6. hukuman disiplin yang ditetapkan dengan keputusan Presiden disampaikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh pimpinan instansi induknya;

7. keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan