CUTI TAHUNAN PNS HANGUS?

Salah Satu hak PNS adalah cuti tahunan. Cuti tahunan hanya boleh diambil oleh seorang PNS bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus menerus. 1 tahun tersebut dihitung sejak TMT CPNS.

Lamanya cuti tahunan adalah 12 hari dengan dikurangi cuti bersama. Jadi jumlah cuti tahunan itu termasuk di dalamnya cuti bersama. Misal tahun 2016, ada 4 cuti bersama selama satu tahun (3 idul fitri dan 1 natal) maka cuti tahunan yang tersisa belum diambil menjadi hanya 8 hari.

Untuk mengambil cuti tahunan minimal 3 hari. PNS dapat mengambil cuti tahunan kurang dari 2 hari tetapi jika berturut-turut dengan cuti bersama.

PNS yang ingin mendapatkan cuti tahunan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti

Jika anda melaksanakan cuti di tempat yang terpelosok dan sulit transportasi, cuti dapat ditambah menjadi maksimal 14 hari dalam satu tahun.

Penggunaan Cuti Tahunan yang tersisa dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

  1. Cuti Tahunan yang tersisa yang digabungkan penggunaannya dengan Cuti Tahunan tahun yang sedang berjalan, dapat diambil untuk paling lama:

1) 18 (delapan belas) hari kerja termasuk Cuti Tahunan yang sedang berjalan; dan

2) 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk Cuti Tahunan yang sedang berjalan, apabila Cuti Tahunan tidak diambil secara penuh dalam beberapa tahun.

  1. Pengajuan permohonan Cuti Tahunan yang tersisa yang digabungkan penggunaannya dengan Cuti Tahunan yang sedang berjalan harus mencantumkan jumlah Cuti Tahunan yang tersisa dari Cuti Tahunan pada masing-masing tahun yang bersangkutan.
  2. Tanpa adanya persetujuan penangguhan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti lamanya Cuti Tahunan yang dapat diambil dalam tahun yang sedang berjalan menjadi paling lama 18 (delapan belas) hari kerja.

Cuti tahunan tidak diberikan kepada PNS guru sekolah dan dosen perguruan tinggi karena sudah mendapat libur sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagaimana cuti tahunan bisa hangus? Tentu jika sisa/saldo cuti tahunan melebihi jumlah maksimal yang diperbolehkan. Sesuai ketentuan di atas bisa 18 bisa 24. Lalu apa bedanya 18 dan 24?

Saldo Cuti Maks 18 Bila Menggunakan hak cuti tahunan sedang berjalan ditambah tahun sebelumnya.

 

Saldo cuti maks 24 Bila Menggunakan hak cuti tahunan sedang berjalan ditambah Dua tahun sebelumnya:.

Ilustrasi

Setelah diambil 5 hari + diambil paksa oleh Cuti Bersama 3 hari , Reva masih punya saldo cuti 16 hari. Saldo Cuti tahun 2015, lalu ditambah Hak Cuti tahun 2016 (12 hari) …maka maksimal cuti yang boleh ada di tahun 2016 adalah 24 hari. Dipenghujung tahun 2015 nanti (16-12 = 4 hari)…4 hari cuti reva akan hangus jika Reva tidak ambil karena saldo/ sisa cuti karena yang boleh bertahan diakhir tahun adalah 12 hari.